نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

پودر جوشکاری اسپارک

159,000 تومان
  • پودر جوشکاری SF-302 از نوع فلوراید قلیایی آگلومره م یباشد. این پودر برای جوشکار یهای چند پاسه فولادهای مقاوم به خزش )فولادهای کم آلیاژی که دارای مقادیری از عناصر کروم و مولیبدن م یباشند( مناسب است. با توجه به رفتار خنثی پودر در جذب سلیسم و منگنز، پودر را م یتوان با سیم جو شهای حاوی درصد بالایی از سیلیسم و منگنز بکار برد و چنانچه از سیم جو شهای تو پودری حاوی مقادیر قابل ملاحظ های از کروم استفاده شود سختی فلز جوش افزایش یافته بنابراین از آن م یتوان در بازسازی چر خهای قطار و سطوح غلط کهای فولادساز یها استفاده کرد. پودر جوشکاری SF-302 ب هطور عمده در فولادهای مقاوم به خزش با ضخام تهای نامحدود، صنایع پتروشیمی، جوشکاری مخازن تحت فشار، نیروگا ههای برق، صنایع کشت یسازی و اسکل هسازی و همچنین تولید لول ههای قطور کاربرد دارد.